Privacyverklaring

Dit is het privacybeleid ("Privacybeleid") dat regelt hoe wij, DigiCampus GWW. ("wij", "onze" of "ons"), persoonlijke informatie (hieronder gedefinieerd) gebruiken die wij verzamelen, ontvangen en opslaan over personen in verband met het gebruik van de digicampusgww (de "Site").


De Site en de diensten die wij leveren worden gehost op servers van externe dienstverleners die wij inschakelen. Dit betekent dat informatie die u ons verstrekt of die wij van u verzamelen in verband met de Site (met inbegrip van persoonlijke informatie) - zoals verder beschreven in dit Privacybeleid - wordt gehost bij dergelijke externe dienstverleners op servers die zij bezitten of beheren. Ongeacht waar deze externe dienstverleners zich bevinden (en sommige bevinden zich in de VS), kunnen hun servers zich overal ter wereld bevinden (met inbegrip van de VS).


1. Inleiding.

Wij hebben dit Privacybeleid ingevoerd omdat uw privacy, en de privacy van andere gebruikers van de Site, belangrijk is voor ons. Dit Privacybeleid verklaart onze online informatieverwerkingspraktijken en de keuzes die u kunt maken over hoe uw Persoonlijke Informatie wordt verzameld en gebruikt in verband met de Site. "Persoonlijke informatie" betekent alle informatie die, alleen of in combinatie met andere informatie, kan worden gebruikt om een persoon persoonlijk te identificeren, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, een voor- en achternaam, een persoonlijk profiel, een e-mailadres of andere contactgegevens.


2. Gebruiksvoorwaarden.

Dit Privacybeleid maakt deel uit van onze Gebruiksvoorwaarden


3. Toestemming en wijziging.

U bent niet wettelijk verplicht ons Persoonlijke Informatie te verstrekken, en u bevestigt hierbij dat het verstrekken van Persoonlijke Informatie uit vrije wil gebeurt. Door de Site te gebruiken stemt u in met de voorwaarden van dit Privacybeleid en met het verzamelen, verwerken en delen van Persoonlijke Informatie door ons voor de hierin vermelde doeleinden. Indien u niet instemt met dit Privacybeleid, verzoeken wij u de Site niet te bezoeken of anderszins te gebruiken. Wij behouden ons het recht voor dit Privacybeleid te allen tijde naar eigen goeddunken te wijzigen. Een dergelijke wijziging wordt in het algemeen van kracht tien (10) dagen nadat het herziene Privacybeleid op de Site is geplaatst, en uw voortgezette gebruik van de Site vormt daarna uw aanvaarding van dergelijke wijzigingen.


4. Welke persoonlijke informatie wij verzamelen en hoe wij deze verzamelen.

Wij eisen momenteel niet dat u Persoonlijke Informatie verstrekt om toegang te krijgen tot algemene informatie die beschikbaar is op de Site. Wij ontvangen en/of verzamelen echter persoonlijke informatie van u op de volgende manieren:


4.1. Registratie voor updates.

Om updates betreffende DigiCampus te ontvangen, wordt u gevraagd ons uw e-mail adres te geven. Deze informatie is nodig om een account op de server aan te maken en wordt niet publiekelijk getoond of beschikbaar gesteld aan derden, behalve zoals hieronder beschreven.


4.2 "Contact" Informatie.

Als u ons een "Contact" verzoek stuurt, hetzij door het indienen van een online formulier dat wij beschikbaar stellen of door het sturen van een e-mail naar een e-mailadres dat wij weergeven, kan u gevraagd worden ons bepaalde informatie te verstrekken, zoals uw e-mailadres, naam of andere vereiste informatie.


4.3. Logbestanden.

Wij kunnen logbestanden gebruiken. De informatie in de logbestanden omvat internet protocol (IP) adressen, browser type, Internet Service Provider (ISP), datum/tijd stempel, verwijzende/exit pagina's, aangeklikte pagina's, en alle andere informatie die uw browser naar ons stuurt. Wij kunnen deze informatie gebruiken om trends te analyseren, de Site te beheren, de bewegingen van gebruikers op de Site te volgen en demografische informatie te verzamelen.


4.4. Cookies en andere traceertechnologieën.

Onze Site kan gebruik maken van "cookies", anonieme identifiers en andere trackingtechnologieën om onze Site aan te bieden en u informatie op maat te presenteren. Een "cookie" is een klein tekstbestand dat bijvoorbeeld kan worden gebruikt om informatie te verzamelen over activiteiten op de Site. Met de meeste browsers kunt u cookies beheren, inclusief het al dan niet accepteren ervan en het verwijderen ervan. U kunt de meeste browsers zo instellen dat u een melding krijgt wanneer u een cookie ontvangt, of u kunt ervoor kiezen om cookies te blokkeren met uw browser.


4.5. Google Analytics.  

De Site kan gebruik maken van een tool genaamd "Google Analytics" om informatie te verzamelen over het gebruik van de Site. Google Analytics verzamelt informatie zoals hoe vaak gebruikers deze Site bezoeken, welke pagina's zij daarbij bezoeken en welke andere sites zij gebruikten voordat zij naar deze Site kwamen. Wij gebruiken de informatie die wij van Google Analytics krijgen om de Site en onze producten te onderhouden en te verbeteren. Wij combineren de via Google Analytics verzamelde informatie niet met persoonlijk identificeerbare informatie. Het vermogen van Google om door Google Analytics verzamelde informatie over uw bezoeken aan deze Site te gebruiken en te delen, wordt beperkt door de Servicevoorwaarden van Google Analytics, beschikbaar op http://www.google.com/analytics/terms/us.html, en het Privacybeleid van Google, beschikbaar op http://www.google.com/policies/privacy/.


5. Hoe wij persoonlijke informatie gebruiken.

Indien u Persoonlijke Informatie verstrekt of wij Persoonlijke Informatie verzamelen via de Site, kunnen wij dergelijke Persoonlijke Informatie op de volgende manieren gebruiken, via elk toepasselijk communicatiekanaal, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, e-mail.


5.1. Wij zullen uw Persoonlijke Informatie gebruiken

Om onze Site aan te bieden en te verbeteren, en als u zich heeft aangemeld om updates van DigiCampus te ontvangen dan zult u emails over DigiCampus ontvangen zolang u dat wenst. U kunt te allen tijde op de afmeldlink onderaan de e-mail klikken om u af te melden voor de updates.


5.2. Wij kunnen uw Persoonlijke Informatie overdragen aan onze lokale of buitenlandse dochterondernemingen of filialen met als doel deze informatie namens ons op te slaan en/of te verwerken.

Dergelijke informatie kan worden overgedragen aan andere landen. Wij eisen dat deze partijen ermee instemmen dergelijke informatie te verwerken in overeenstemming met ons Privacybeleid.


5.3. Wij kunnen uw persoonlijke informatie alleen delen met onze externe dienstverleners en partners om ons te helpen bij onze bedrijfsvoering en om onze Site aan u en andere gebruikers te leveren.

Dergelijke informatie kan worden overgedragen aan andere landen. Wij doen commercieel redelijke inspanningen om alleen samen te werken met externe dienstverleners en partners die een privacybeleid hebben voor hun verwerking van persoonsgegevens.


5.4. Wij kunnen uw Persoonsgegevens of door u via de Site verstrekte informatie openbaar maken

Indien wij te goeder trouw van mening zijn dat openbaarmaking van dergelijke informatie nuttig of redelijkerwijs noodzakelijk is om: (i) te voldoen aan enige toepasselijke wet, voorschrift, juridisch proces of overheidsverzoek; (ii) onze Voorwaarden af te dwingen, inclusief onderzoeken naar mogelijke schendingen daarvan; (iii) fraude of veiligheidsproblemen op te sporen, te voorkomen of anderszins aan te pakken; of (iv) te beschermen tegen schade aan de rechten, eigendom of veiligheid van DigiCampus, onze gebruikers, uzelf of het publiek.


6. Gebruik van Anonieme Informatie.

Wij kunnen Anonieme Informatie (zoals hieronder gedefinieerd) gebruiken of openbaar maken aan derde dienstverleners om onze Site te verbeteren en uw ervaring met de Site te vergroten. Wij kunnen ook Anonieme Informatie openbaar maken (met of zonder compensatie) aan derden, waaronder adverteerders en partners. "Anonieme Informatie" betekent informatie die geen individuele gebruiker identificeert, zoals geaggregeerde informatie over het gebruik van onze Site.


7. Toegang/Nauwkeurigheid.

Voor zover u ons Persoonlijke Informatie verstrekt, willen wij die informatie accuraat houden. Als u uw Persoonlijke Informatie die wij eventueel opslaan wilt verwijderen of corrigeren, kunt u toegang vragen door een e-mail te sturen naar


8. Links naar en interactie met producten van derden.

De Site kan u in staat stellen tot interactie met of links bevatten naar uw account van derden en andere websites van derden, mobiele softwaretoepassingen en diensten die geen eigendom zijn van of beheerd worden door ons (elk een "Dienst van derden"). Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid of de inhoud van dergelijke Diensten van derden. Wees u ervan bewust dat Services van derden Persoonsgegevens van u kunnen verzamelen. Dienovereenkomstig raden wij u aan de voorwaarden en het privacybeleid te lezen van elke Dienst van derden die u kiest te gebruiken of waarmee u interageert.


9. Privacy van kinderen.

De Site is niet gestructureerd om kinderen onder de 18 jaar aan te trekken. Dienovereenkomstig zijn wij niet van plan Persoonlijke Informatie te verzamelen van personen waarvan wij weten dat zij jonger zijn dan 18 jaar. Als wij ontdekken dat wij persoonlijke informatie hebben verzameld van een kind onder de 18 jaar, zullen wij deze informatie zo snel mogelijk verwijderen. Als u denkt dat wij over dergelijke informatie beschikken, neem dan contact met ons op via info@digicampusgww.nl


10. Beveiliging.

De beveiliging van Persoonsgegevens is belangrijk voor ons. Wij volgen algemeen aanvaarde industriële normen, met inbegrip van het gebruik van passende administratieve, fysieke en technische waarborgen, om de aan ons verstrekte Persoonsgegevens te beschermen. Geen enkele methode van overdracht via het Internet of methode van elektronische opslag is echter 100% veilig. Hoewel wij ernaar streven redelijkerwijs aanvaardbare middelen te gebruiken om uw Persoonlijke Informatie te beschermen, kunnen wij daarom geen absolute veiligheid of vertrouwelijkheid garanderen. Als u vragen heeft over de beveiliging van de Dienst, neem dan contact met ons op via info@digicampusgww.nl


11. Verplichting.

Wij verbinden ons ertoe uw privacy te beschermen. De bescherming van uw privacy online is een evoluerend gebied, en wij ontwikkelen onze Dienst voortdurend om aan deze vereisten te voldoen. Als u opmerkingen of vragen heeft over ons Privacybeleid, of over uw Persoonlijke Informatie die wij opslaan en gebruiken, neem dan contact met ons op via info@digicampusgww.nl