Ondertekening DigiCampus GWW op InfraTech 2023

Rotterdam, 18 januari - Tijdens de vakbeurs InfraTech in Ahoy Rotterdam is gisteren feestelijk gevierd dat het Digicampus GWW deelakkoord is ondertekend door Karel Ossewaarde (voorzitter Stichting Rondom GWW), Ronald Zandbergen (voorzitter RegioIngenieur), Jeffrey van Meerkerk (voorzitter Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland) en Willy de Zoete (gedeputeerde Provincie Zuid-Holland).

DigiCampus GWW is een platform met de missie om iedereen in de infrasector digitaal vaardiger te maken en tegelijkertijd slimmer digitaal te laten samenwerken in projecten. Het platform is een initiatief van Stichting Rondom GWW, RegioIngenieur en de Economic Board Zuid-Holland.

In de komende 2 jaar vindt ontwikkeling plaats van een platform dat trainingen en tools moet bieden om de digitale vaardigheden van medewerkers in de infrasector te verbeteren en projecten efficiënter te laten verlopen, inclusief de noodzaak tot optimalisatie van informatie-overdracht en procesverbetering tussen ketenpartners.

Met de ondertekening van DigiCampus GWW wordt een belangrijke stap gezet in het versterken van de digitale vaardigheden van werknemers in de infrasector en het verbeteren van de digitale samenwerking tussen verschillende partijen. De ondertekening markeert het startpunt van een ambitieus project dat zich richt op het versterken van de digitale competitiviteit van de infrasector en het verhogen van de productiviteit in de sector.

"Als Stichting Rondom GWW zijn we blij dat we vandaag DigiCampus GWW hebben ondertekend, een belangrijk platform dat bijdraagt aan het versterken van de digitale vaardigheden van medewerkers in de infrasector en het verbeteren van de digitale samenwerking in projecten." Aldus Karel Ossewaarde, voorzitter van Stichting Rondom GWW. "Dit is een belangrijke stap voorwaarts in onze missie om de infrasector klaar te maken voor de toekomst."

Ronald Zandbergen, voorzitter van RegioIngenieur, voegde hieraan toe: “Wij als RegioIngenieur gaan mee in de ontwikkeling van technische hulpmiddelen voor infraprojecten. We doen dat samen met onze opdrachtnemers en met onderwijsinstellingen. Samen optrekken om de branche slimmer en sneller te maken, is ons motto. Samen gaan we digitaal verder. Infraprojecten worden daarmee interessant voor jongeren om hun carrière mee te beginnen en te vervolgen.”

Jeffrey van Meerkerk, voorzitter van de Taskforce Human Capital van de Economic Board Zuid-Holland: "DigiCampus GWW levert een belangrijke bijdrage aan het leven lang ontwikkelen en verbeteren van de digital skills in de Grond- Weg- en Waterbouwsector. Dit is wederom een mooi deelakkoord dat we vanuit de Taskforce met de triple helix bewerkstelligen. Het draagt bij aan de digitale transformatie van de infrasector en maakt ook de GWW-sector aantrekkelijker voor nieuwe instroom.

Willy de Zoete, gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland: “DigiCampus GWW is een win-win: aan de ene kant ondersteunt het ‘leven lang ontwikkelen’ van werknemers en aan de andere kant stimuleert het bedrijven in die sector om te digitaliseren. Met dit Human Capital deelakkoord zetten we een volgende stap in de ontwikkeling van de digitale economie in Zuid-Holland.”

DigiCampus GWW wordt in de komende maanden verder onder de aandacht gebracht bij allerlei partijen in de infrasector. Verder nodigt DigiCampus GWW iedereen uit om zich aan te sluiten. Meer informatie hierover kan worden gevonden op de website: www.digicampusgww.nl

Full name
Job title, Company name