Resultatensessie Digicampus GWW op 4 december 2023, de Rotterdam

Onlangs vond de laatste bijeenkomst van Digicampus GWW van dit jaar plaats. Met een opkomst van 37 deelnemers vanuit zowel marktpartijen als overheden en een goede mix tussen uitvoerders en beleidsmakers spreken we van een succes. Dit keer was De Rotterdam de thuisbasis voor het samenzijn. Vanaf de 40everdieping was niet alleen de inhoud die besproken werd, maar ook het uitzicht over de stad verrassend!

Afgelopen jaar hebben zo’n 40 mensen vanuit marktpartijen en overheden gewerkt aan vijf praktijkcasussen waarin ook de implementatiestappenzijn uitgewerkt. Met als doel om de ambities in de praktijk te brengen! Er is gewerkt aan de hand van de Design Thinking methode. Hierin staat de behoefte van de mens centraal om zo tot de kernvraag te komen. Tevens daagt de Design Thinking methode uit om op een creatieve manier te denken.

De casussen zijn:

·        Het proces van weekstaten beter en makkelijker maken

·        De bestaande situatie van kabels en leidingen in kaart brengen

·        Het RAW-proces efficiënter doorlopen in de gehele keten

·        Moderne technieken inzetten voor betere ketensamenwerking

·        Digitale competenties in GWW-functieprofielen borgen

 

De casussen zijn in gemengde teams van overheid en markt inde praktijk onderzocht en uitgewerkt. Ze geven integraal inzicht uit de project praktijk en zijn gereed als pilotproject.

Tijdens de resultatensessie op 4 december zijn goede concepten in digitaliseringsoplossingen gepresenteerd. Ook kwamen er interessante ideeën over de ontwikkeling van werkvormen en tools voor effectievere dataoverdracht en efficiency in de keten voorbij.

Na de presentaties was het tijd om de acties voor 2024 te bepalen. Alle aanwezigen konden zich “aanmelden” voor het daadwerkelijk uitvoeren van de ideeën met een vertaalslag naar de praktijk. En met succes, aan alle casussen wordt opvolging gegeven door middel van een pilot of bijvoorbeeld het verankeren in leerprogramma’s met implementatiepartners.

We sluiten het jaar gemotiveerd en tevreden af met elkaar. Het regelmatig samenkomen om kennis te delen, met elkaar te brainstormen over actuele thema’s en ontwikkelingen en het netwerken wordt gewaardeerd.
Alle reden om dit format voort te zetten in 2024. In het nieuwe jaar gaan we aan de slag met nieuwe casussen, die deels al geïnventariseerd zijn bij de deelnemers. De learnings van 2023 nemen we uiteraard mee, koppelen we aan de nieuwe casussen en daar bouwen we op verder.

“De digitale transformatie van de GWW-sector is volop gaande. Wij hebben ons met elkaar verbonden aan DigiCampus GWW omdat we daarmee een belangrijke én noodzakelijke impuls willen geven aan het digitaal vaardig maken van de mensen die in onze sector werken. Daarnaast stimuleren we slim digitaal samenwerken in de keten.” Aldus Steven van Luipen, procesbegeleider casusteams.

 

Full name
Job title, Company name