Casusteams van start: ketenpartners werken aan praktijkgerichte oplossingen

Op 20 juni 2023 startten in Rotterdam vijf gemengde teams van overheden en marktpartijen om in een traject van een halfjaar concrete en gedragen oplossingen te ontwikkelen voor casussen: digitaliseringsuitdagingen in de dagelijkse GWW-praktijk. Ongeveer 20 deelnemers maakten een start met het scherpstellen op hun uitdaging, het beoogde resultaat aan het eind van het jaar en het bepalen van de gebruikers die daarmee het meest geholpen zijn.

 

Aan de start van de kick-offbijeenkomst kozen deelnemers uit een groslijst de vijf casussen waaraan zij willen werken. Iedere deelnemer sluit aan bij één van de casusteams, maar er is in het traject veel ruimte voor uitwisseling tussen de teams.

In de energieke sessie bedachten teams voor hun casus de langetermijnuitdaging en welke concrete stap zij in december gezet willen hebben. Vervolgens bepaalden ze op welke (eind)gebruiker ze zich willen richten. Alle teams kozen daarbij minimaal twee gebruikers – meestal zowel van publieke als marktkant – en maakten daarbij een profiel (welke behoeften, dilemma’s, ambities, etc. hebben deze mensen?) en bedachten welke mensen zij binnen dit profiel kennen in hun praktijk. Ten slotte hielpen en adviseerden de teams elkaar bij de tussenresultaten en de volgende stappen.

 

Aanpak

Na de kick-off volgen vijfwerksessies en een breed toegankelijke slotsessie op 4 december 2023 waar de resultaten worden gedeeld. De aanpak van het traject met casusteams is gebaseerd op design thinking, een methodiek die zich richt op de(eind)gebruiker. Tussen de sessies door doen deelnemers onderzoek in hun eigenpraktijk. Teams werken parallel aan hun eigen casus en helpen elkaar op verschillende momenten in het traject.

Door bewust en gedegen te onderzoeken wat er in de praktijk aansluit bij de behoeften, wensen en context van de (eind)gebruiker, voorkomen we dat we verzanden in abstracte, niet praktijkgerichte oplossingen of grijpen naar quick fixes, die op de lange termijn niet bestendig blijken te zijn. Het doel van het traject is om in 2023te komen tot kleine, concrete en gedragen oplossingen in de vorm van een plan, pilot of (contract)afspraken.

 

Van daaruit werken we verder aan implementatie en bredere toepassing, waarmee we een concrete stap zetten naar het hogere doel van de DigiCampus GWW: iedereen in de GWW sector digitaal vaardiger maken en zorgen voor meer slim digitaal samenwerken.

 

Meedoen

Wil je meedoen aan het traject, aanwezig zijn bij de slotsessie op 4 december 2023 of heb je andere vragen? Mail Steven van Luipen op steven@digicampusgww.nl

Full name
Job title, Company name